Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.tsigkounis.gr και των υπηρεσιών της επιτρέπεται μόνον μετά την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, των Ειδικών Όρων Χρήσης και των Γενικών Όρων Χρήσης. Χωρίς να γίνει εκ των προτέρων πλήρης κατανόηση, καθώς και πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Ειδικών Όρων Χρήσης και των Γενικών Όρων Χρήσης, καθώς και των Επιλέον Όρων οι οποίοι ενσωματώνονται απαραίτητα σε αυτούς εδώ τους Όρους Χρήσης, η χρήση της ιστοσελίδας www.tsigkounis.gr και των υπηρεσιών της απαγορεύεται ρητά.

Ειδικοί Όροι Χρήσης

Το παρόν κείμενο καθορίζει τους Ειδικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.tsigkounis.gr (η Ιστοσελίδα), καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας philanthropy.gr ltd. και απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, ή μετά από διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας philanthropy.gr ltd.

Νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της γίνεται μόνον εάν γίνεται κάθε φορά, εκ των προτέρων, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, πάντοτε σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και την ελληνική νομοθεσία. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβολαίου ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία philanthropy.gr ltd.

H Εταιρεία philanthropy.gr ltd. δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να επηρεαστεί από απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες.

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία philanthropy.gr ltd. χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από τους χρήστες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της. Η χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρείας philanthropy.gr ltd. συνεπάγεται αποδοχή της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί ξεχωριστό κείμενο το οποίο όμως ενσωματώνεται με σαφήνεια σε αυτούς εδώ τους Όρους Χρήσης.

Σε περίπτωση που ένας χρήστης παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους Χρήσης, η Εταιρεία philanthropy.gr ltd. διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το ίδιο δικαίωμα αποκλεισμού ή διαγραφής ισχύει προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες του μέλους ή του χρήστη, τα οποία βρίσκονται στην υποδομή της Εταιρείας philanthropy.gr ltd.

Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των στοιχείων και πληροφοριών που δίνει ο Χρήστης της Ιστοσελίδας ή κάποιας υπηρεσίας της, είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και όχι της Εταιρείας philanthropy.gr ltd. Η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο online παρουσίασης και δημοσίευσης πληροφοριών, χωρίς να τις επεξεργάζεται. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι στα πλαίσια της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ειδικά σε σχέση με τις διατάξεις οι οποίες αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, παραπλανητικής διαφήμισης, αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασίας πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών, δικαιωμάτων προσωπικότητας.
 • Να είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα, χωρίς αμφισημία και κίνδυνο εξαπάτησης ή παραπλάνησης.
 • Να μην προωθούν ούτε να διαφημίζουν εταιρεία, προϊόν ή υπηρεσία.
 • Να μην περιέχουν ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών ή επισκεπτών, όσο και της υποδομής της Ιστοσελίδας, και δεν πρέπει να οδηγούν σε υπερβολική ή αδικαιολόγητη κατανάλωση πόρων στην τεχνική υποδομή της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας philanthropy.gr ltd.

Οι πληροφορίες που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα απευθύνονται στους Χρήστες της με σκοπό την ενημέρωση, με την μέθοδο της αναμετάδοσης. H Εταιρεία philanthropy.gr ltd. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι έγκυρες. Ωστόσο, η Εταιρεία philanthropy.gr ltd. δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών. Εκ τούτου, η Εταιρεία philanthropy.gr ltd. δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας ή ζημιάς, θετικής ή αποθετικής ή άλλης, με οποιονδήποτε τρόπο συναγόμενης, στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον, η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών. Η χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα, ο έλεγχος για την εγκυρότητα των πληροφοριών, είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη της Ιστοσελίδας. Ο κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση ή μη χρήση, καθώς και για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα, και κατανοεί ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να είναι άκυρες ή λανθασμένες.

Η Ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα μετάβασης ή προώθησης του Χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες, μετά από απόφαση και εσκεμμένη ενέργεια του Χρήστη. Αυτό γίνεται συνήθως κάνοντας κλικ με το ποντίκι ή με πάτημα σε άλλη διεπαφή ανάλογα με τη συσκευή του Χρήστη, σε σύνδεσμο ο οποίος με σαφήνεια αναφέρεται σε προϊόν που βρίσκεται σε ιστοσελίδα τρίτου. Το όνομα του προϊόντος όπως αναφέρεται από το εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστημα, βρίσκεται δίπλα στο όνομα και ενδεχομένως σε διακριτικό λογότυπο του Εμπόρου, και αποτελεί τον σύνδεσμο τον οποίο μπορεί να ακολουθήσει ο Χρήστης για να μεταβεί στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου Εμπόρου. Σε κάθε περίπτωση, μετάβαση σε ιστοσελίδα τρίτων δεν γίνεται ποτέ αυτόματα και χωρίς εσκεμμένη και σαφή επιλογή του Χρήστη ο οποίος κάνει κλικ για να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Η Ιστοσελίδα έχει σκοπό και προσπαθεί να ενημερώσει τους Χρήστες για τις τιμές προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή φυσικά καταστήματα άλλων Εμπόρων. Η Ιστοσελίδα δεν πουλάει υπηρεσίες ή προϊόντα.

Το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας, δεν αποτελεί ευθύνη της Εταιρείας philanthropy.gr ltd.

Η συμπεριφορά των Εμπόρων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας, δεν αποτελεί ευθύνη της Εταιρείας philanthropy.gr ltd.

Ο τρόπος λειτουργίας των Εμπόρων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας, δεν αποτελεί ευθύνη της Εταιρείας philanthropy.gr ltd.

Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώνει την ορθότητα των πληροφοριών που έχει βρει στην Ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε επιλογή καταστήματος ή προϊόντος, και για οποιαδήποτε αγορά ή άλλη συναλλαγή κάνει, και αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα δεν αποτελούν προτροπή ή συμβουλή ή με οποιονδήποτε τρόπο απόπειρα επιρροής του, έναντι συγκεκριμένου προϊόντος ή Εμπόρου.

Οι αξιολογήσεις που υποβάλλονται για κατάστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν σε πρόσφατη συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα νόμιμο παραστατικό που να μπορεί να αποδείξει ότι έγινε η συναλλαγή, και να προσκομισθεί, εάν ζητηθεί αντίγραφο.

Οι αξιολογήσεις που υποβάλλονται για κατάστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν αναλυτική τεκμηρίωση για τον καλό ή κακό χαρακτήρα τους. Δηλαδή, μια επαρκή περιγραφή μιας καλής ή μιας κακής εμπειρίας με τρόπο που να αιτιολογεί την αξιολόγηση, και όχι μόνο εκφράσεις του τύπου "Πολύ καλό" ή "Πολύ κακό".

Οι αξιολογήσεις που υποβάλλονται για κατάστημα, δεν κοινοποιούνται προς το Κατάστημα. Ο Έμπορος είναι υποχρεωμένος, εάν επιθυμεί να εντοπίσει μόνος του τις αξιολογήσεις.

Οι αξιολογήσεις προϊόντων δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους ή διαφημίσεις

Γενικοί Όροι Χρήσης

Το παρόν κείμενο καθορίζει τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.tsigkounis.gr (η Ιστοσελίδα), καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούνται από τα τρία κείμενα "Terms and Conditions", "Privacy Policy" και "Terms of Service". Αυτά τα κείμενα είναι γραμμένα μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Η χρήση της ιστοσελίδας www.tsigkounis.gr και των υπηρεσιών της απαγορεύεται ρητά σε όποιον δεν μπορεί να διαβάσει, να κατανοήσει και να αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτά τα κείμενα.

Η ιστοσελίδα www.tsigkounis.gr απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους, δηλαδή άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, οι οποίοι μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν κείμενα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Terms and Conditions

This Terms and Conditions Policy applies for all websites owned by philanthropy.gr ltd. Along with these Terms and Conditions, our Privacy Policy and our Terms of Service also apply. For using services provided by philanthropy.gr ltd. including its websites, additional terms apply. All services and products provided by, and all transactions with philanthropy.gr ltd. are governed by our Terms of Service. Accepting this Terms and Conditions Policy means you have read and also accept our Privacy Policy and our Terms of Service.

This Terms and Conditions Policy applies to everyone, visiting any website owned by philanthropy.gr ltd. You must read these Terms and Conditions before using philanthropy.gr ltd. websites or submitting personal information to us.

Your access to philanthropy.gr ltd’s websites is subject to the following Terms and Conditions, which may be updated by us from time to time without notice to you. By accessing or using our websites, you agree that you have read, understand, and agree to be bound to these Terms and Conditions, as they may be amended from time to time, as well as to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service, which are hereby incorporated into these Terms and Conditions. You are responsible for periodically reviewing these Terms and Conditions, as well as the Privacy Policy and the Terms of Service, for applicable changes. Your use of this website after posting by us of any changes to these Terms and Conditions constitutes your acceptance to those changes. If you disagree with these Terms and Conditions (as they may be amended from time to time), or are dissatisfied with this website, your sole and exclusive remedy is to discontinue using this website and our services.

DISCLAIMERS

You acknowledge and agree that:

 • Although we strive to provide on this Web site the latest information relating to our products and services, and other information about our company, we do not warrant the accuracy, effectiveness and suitability of any information contained in this website. Each person assumes full responsibility and all risks arising from use of this website. The information is presented “AS IS” and may include technical inaccuracies or typographical errors. Philanthropy.gr ltd. reserves the right to make additions, deletions, or modifications to the information at any time without any prior notification.
 • Philanthropy.gr ltd. MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND OR NATURE WITH RESPECT TO THE INFORMATION OR CONTENT POSTED ON THIS WEB SITE. Philanthropy.gr ltd. HEREBY DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, CREATED BY LAW, CONTRACT OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE OR NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL philanthropy.gr ltd. BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL (INCLUDING LOSS OF PROFIT) CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE EXISTENCE OR USE OF ITS WEBSITES AND/OR THE INFORMATION OR CONTENT POSTED ON ITS WEBSITES, REGARDLESS OF WHETHER philanthropy.gr ltd. HAS BEEN ADVISED AS TO THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
 • Philanthropy.gr ltd. is not responsible, and provides no warranty whatsoever, for the accuracy, effectiveness, timeliness and suitability of any information or content obtained from third parties, including any hyperlinks to or from third-party sites. Except as otherwise provided on this website, philanthropy.gr ltd. will not edit, censor or otherwise control any content provided by third parties on any bulletin board, chat room or other similar forums posted on its website. Such information should, therefore, be considered as suspect and is not endorsed by philanthropy.gr ltd.
 • Our websites may contain forward-looking statements that reflect philanthropy.gr ltd.’s current expectation regarding future events and business development. The forward-looking statements involve risks and uncertainties. Actual developments or results could differ materially from those projected and depend on a number of factors including, but not limited to, philanthropy.gr ltd.’s abilities and decisions, the stability of its commercial relationships, and the general economic conditions. Philanthropy.gr ltd. intends to update its websites on a regular basis but assumes no obligation to update any of the content.
YOUR USE

You understand, acknowledge, and agree to the following:

 • By using this website, you agree not to disrupt or intercept our electronic information posted on our websites or on any of our servers. You also agree not to attempt to circumvent any security features of our websites, and to abide by all applicable laws, rules and regulations.
 • You grant philanthropy.gr ltd. the right to use all content you upload or otherwise transmit to this website, subject to these Terms and Conditions and philanthropy.gr ltd.’s Privacy Policy in any manner philanthropy.gr ltd. chooses, including, but not limited, to copying, displaying, performing or publishing it in any format whatsoever, modifying it, incorporating it into other material or making a derivative work based on it.
 • Except as expressly stated and agreed upon in advance by philanthropy.gr ltd., no confidential relationship shall be established in the event that any user of this website should make any oral, written or electronic communication to philanthropy.gr ltd. (such as feedback, questions, comments, suggestions, ideas, etc.). If any philanthropy.gr ltd. website requires or requests that such information be provided, and that such information contains personal identifying information (e.g., name, address, phone number), philanthropy.gr ltd. shall obtain, use and maintain it in a manner consistent with our Privacy Policy. Otherwise, such communication and any information submitted therewith shall be considered non-confidential, and philanthropy.gr ltd. shall be free to reproduce, publish or otherwise use such information for any purposes whatsoever including, without limitation, the research, development, manufacture, use or sale of products or services incorporating such information. The sender of any information to philanthropy.gr ltd. is fully responsible for its content, including its truthfulness and accuracy and its non-infringement of any other person’s proprietary or privacy rights.
INTELLECTUAL PROPERTY

The information (documents, and related graphics) published in our websites are the sole property of philanthropy.gr ltd., except for information provided by third-party providers under contract to philanthropy.gr ltd., its subsidiaries or affiliates. Permission to use all this information is granted, provided that (1) the above copyright notice appears on all copies; (2) use of the information is for informational and non-commercial or personal use only; (3) the information is not modified in any way; and (4) no graphics available from our websites are used separate from accompanying text. Philanthropy.gr ltd. is not responsible for content provided by third-party providers, and you are prohibited from distribution of such material without permission of the owner of the copyright therein. Except as permitted above, no license or right, express or implied, is granted to any person under any patent, trademark or other proprietary right of philanthropy.gr ltd.

No use of any philanthropy.gr ltd. trademark, trade names, services and products in our websites may be made without the prior written authorization of philanthropy.gr ltd., except to identify the products or services of the company.

If you believe that your work has been copied and is accessible on our websites in a way that constitutes copyright infringement, you may notify philanthropy.gr ltd. by providing our copyright agent with the following in writing:

 • Identification of the copyrighted work that you claim has been infringed;
 • Identification of the material that is claimed to be infringing and information reasonably sufficient to permit philanthropy.gr ltd. to locate the material;
 • Your name, address, telephone number, and email address;
 • A statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is infringing and not authorized; and
 • A statement, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or are authorized to act on the copyright owner’s behalf.
 • The electronic or physical signature of the copyright owner or a person authorized to act on the copyright owner’s behalf.

To submit a notification of claimed infringement, please contact philanthropy.gr ltd. at the following address:

PHILANTHROPY.GR LTD.
Leontariou 23 & Megakleous 1,
Kantza, 15351,
Athens, Greece
Email: [email protected]

PRIVACY AND SECURITY

Philanthropy.gr ltd. is committed to safeguarding your privacy online. We understand the importance of privacy to our customers and visitors to our website. Our use of personally identifiable information is governed by our Privacy Policy and by accessing and using our websites, you agree to be bound by that policy.

You recognize and agree that when submitting your personally identifiable information to philanthropy.gr ltd., while philanthropy.gr ltd. has safeguards in place to prevent unauthorized access or interception, there is no absolute guarantee of security. IN THE UNLIKELY EVENT OF AN INTERCEPTION OR UNAUTHORIZED ACCESS DESPITE OUR EFFORTS, philanthropy.gr ltd. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR SUCH INTERCEPTIONS OR UNAUTHORIZED ACCESS, OR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) SUFFERED BY A CUSTOMER OR USER, EVEN IF philanthropy.gr ltd. HAS PREVIOUSLY BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. philanthropy.gr ltd. DOES NOT WARRANT, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, THAT THE INFORMATION PROVIDED BY ANY CUSTOMER SHALL BE FREE FROM INTERCEPTION OR UNAUTHORIZED ACCESS, AND DOES NOT PROVIDE ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. EACH CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR MAINTAINING THE CONFIDENTIALITY OF HIS OR HER OWN PASSWORD.

LIMITATION OF LIABILITY

Philanthropy.gr ltd. does not assume any liability for the materials, information and opinions provided on, posted to, or otherwise available through, its websites. Reliance on these materials, information and opinions is solely at your own risk. Philanthropy.gr ltd. disclaims any liability for injury or damages resulting from the use of its websites, or the content contained thereon.

ALL philanthropy.gr ltd.’s WEBSITES, THE WEBSITES’ CONTENT, THE PRODUCTS AND SERVICES PROVIDED ON OR AVAILABLE THROUGH OUR WEBSITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITH ALL FAULTS. IN NO EVENT SHALL philanthropy.gr ltd., OR ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, VENDORS, OR THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, EMPLOYEES OR AGENTS (HEREINAFTER “philanthropy.gr ltd. PARTIES”) BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND, UNDER ANY LEGAL THEORY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH YOUR USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS WEB SITE, THE SITE CONTENT, ANY SERVICES PROVIDED ON OR THROUGH THIS WEB SITE OR ANY LINKED SITE, INCLUDING ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PERSONAL INJURY, LOST PROFITS OR DAMAGES RESULTING FROM DELAY, INTERRUPTION IN SERVICE, VIRUSES, DELETION OF FILES OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS, OR ERRORS, OMISSIONS OR OTHER INACCURACIES IN THIS WEB SITE OR THE SITE CONTENT, WHETHER OR NOT THERE IS NEGLIGENCE BY philanthropy.gr ltd. AND WHETHER OR NOT philanthropy.gr ltd. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGES.

PLEASE BE AWARE THAT ADDITIONAL LEGAL NOTICES, DISCLAIMERS, AND OTHER TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY TO THIS AND OTHER WEBSITES OWNED BY philanthropy.gr ltd., ITS SUBSIDIARIES OR AFFILIATES.

GENERAL

You agree that these Terms and Conditions describes the entire agreement between us with respect to its subject matter. philanthropy.gr’s websites are created and operated under the Greek laws. The Greek laws will control the terms and conditions provided in these Terms and Conditions, without giving effect to any principles of conflict of laws. If a court of competent jurisdiction finds that any provision of these Terms and Conditions is invalid or unenforceable, you agree that the other provisions of these Terms and Conditions will remain in full force and effect. You agree that regardless of any applicable law to the contrary, you cannot file a claim or cause of action arising out of or related to philanthropy.gr or these Terms and Conditions.

Privacy Policy

These Privacy Policy Terms apply for all websites owned by philanthropy.gr ltd. For using services provided by philanthropy.gr ltd. including its websites, additional terms apply. You must also read our Terms & Conditions and our Terms of Service.

This Privacy Policy applies to everyone, visiting any website owned by philanthropy.gr ltd. contacting or cooperating with philanthropy.gr ltd. You must read this Privacy Policy before using philanthropy.gr ltd. websites or services, before submitting personal information to us or making any contact with us.

This Privacy Policy explains how we handle the personal information that you provide to philanthropy.gr ltd. Your use of philanthropy.gr ltd. websites and services is subject to this Privacy Policy, our Terms & Conditions and our Terms of Service. Everyone who does not accept this Privacy Policy shall not contact, nor cooperate with philanthropy.gr ltd. and shall not use websites owned by philanthropy.gr ltd.

“Personal information” means information that identifies you or could reasonably be used to identify you and which is submitted to and/or collected by websites owned by philanthropy.gr ltd.

Philanthropy.gr ltd. collects information in two ways:

 • Personal Information You Submit: philanthropy.gr ltd. collects personal information that you enter into data fields on philanthropy.gr ltd. websites. For example, you may submit your name, postal address, e-mail address, and/or other information in a form in order to register for philanthropy.gr ltd. programs, to contact philanthropy.gr ltd. customer service, or respond to philanthropy.gr ltd. surveys. To protect your privacy, you should not provide philanthropy.gr ltd. with any information that is not specifically requested.
 • Passive Collection of Unidentifiable Information: philanthropy.gr ltd. websites may collect information about your visits to philanthropy.gr ltd. websites without you actively submitting such information. Unidentifiable information may be collected using various technologies, such as cookies, Internet tags, and web beacons. Your Internet browser automatically stores and transmits to philanthropy.gr ltd. websites some of this unidentifiable information, such as the URL of the website you just visited and the browser version your computer is operating. Passive information collection technologies can make your use of philanthropy.gr ltd. websites easier by allowing philanthropy.gr ltd. to provide better service, customize sites based on consumer preferences, compile statistics, analyze trends, and otherwise administer and improve philanthropy.gr ltd. websites. Certain features of philanthropy.gr ltd. websites may not work without use of passive information collection technologies. Information collected by these technologies cannot be used to identity you without additional identifiable information. However, they can be used for advanced and targeted advertising methods such as Google Adwords re-marketing, Google Analytics, Google Tag Manager and other similar technologies.

Philanthropy.gr ltd. will use the personal information you provide through philanthropy.gr ltd. websites to respond to your questions and to provide you with efficient customer service. After you have entered personal information into a form or data field on a philanthropy.gr ltd. website, philanthropy.gr ltd. may use certain identifying technologies to allow that website to “remember” your personal preferences, such as sections of that website that you visit frequently and, sometimes, a user ID. We may also use this personal information for other business purposes, such as to offer you the opportunity to receive notices regarding philanthropy.gr ltd.’s products or services, to invite you to participate in surveys about our products or services, or to notify you about special promotions.

Philanthropy.gr ltd. may consolidate the personal information of customers who use philanthropy.gr ltd. websites. We use this information to help us better design philanthropy.gr ltd. websites and philanthropy.gr ltd. services and products, to communicate information to you, to enhance our marketing and research activities, and to facilitate other business functions.

You may always limit the amount and type of personal information that philanthropy.gr ltd. receives about you, by choosing not to enter any personal information into forms or data fields on philanthropy.gr ltd. websites. Some of our online services can only be provided to you if you provide us with appropriate personal information. Other parts of philanthropy.gr ltd. websites may ask whether you wish to opt out or opt into our contact lists for offers, promotions and additional services that may be of interest to you.

You may also choose to modify your Internet browser’s preferences if you do not want philanthropy.gr ltd. websites to use tracking technologies, such as cookies, to “remember” your personal information, such as user IDs or mailing addresses, on return visits. Most Internet Browsers allow you to limit or disable the use of tracking technologies that collect unidentifiable information. However, philanthropy.gr ltd. websites that use tracking technologies to collect unidentifiable information may not provide you with the ability to opt out of the tracking technologies.

Personal information can be accessed by a restricted number of philanthropy.gr ltd. employees, by certain companies with which philanthropy.gr ltd. may conduct joint programs, and by individuals and entities with whom philanthropy.gr ltd. contracts to carry out business activities for philanthropy.gr ltd. We train our employees about the importance of privacy and how to handle and manage customer data appropriately and securely. Also, it is philanthropy.gr ltd.’s practice to notify you if you are registering for a program which is conducted in conjunction with another company that may require access to your personal information. In addition, philanthropy.gr ltd.’s practice is to require its contractors to keep your personal information confidential and to use personal information only in order to perform tasks for philanthropy.gr ltd.

As a general rule, philanthropy.gr ltd. does not share your personal information with third parties, unless it is necessary to conduct a joint program or to carry out a program or activity through a contractor. Where required by law, philanthropy.gr ltd. will not disclose your personal information to third parties for those third parties’ marketing purposes, unless you have been provided with an opportunity to opt into or opt out of this disclosure. If philanthropy.gr ltd. provides your personal information to individuals and entities which assist us with our business activities, it is philanthropy.gr ltd.’s practice to require those individuals and entities to keep your personal information confidential and to use your personal information only to perform functions for philanthropy.gr ltd. Philanthropy.gr ltd. reserves the right to disclose your personal information to respond to authorized information requests from law or government authorities, to address national security situations, or when otherwise required by law.

It is philanthropy.gr ltd.’s practice to make the best effort in order to secure each web page that collects personal information; however, the confidentiality of personal information transmitted over the Internet cannot be guaranteed. We urge you to exercise caution when transmitting personal information over the Internet. Philanthropy.gr ltd. cannot guarantee that unauthorized third parties will not gain access to your personal information; therefore, when submitting personal information to philanthropy.gr ltd. websites, you must weigh both the benefits and the risks and proceed with your own responsibility.

You may request to remove your personal information from our current customer records or to amend your personal information. Please notify us of your wishes by contacting us in one of the ways specified below. For our record keeping purposes, we will retain certain personal information you submit in conjunction with commercial transactions.

If you have questions about the use, amendment, or deletion of personal information that you have provided to us, please contact us by clicking on the “Contact” or equivalent link on the website you are visiting or by e-mailing us at [email protected] Alternatively, you may send a letter to the following address:

PHILANTHROPY.GR LTD.
DPO officer,
Megakleous 1 & Leontariou 23,
Kantza, 15351,
Athens, Greece

In all communications with philanthropy.gr ltd., please include the e–mail address used for registration (if applicable), the website address or the specific philanthropy.gr ltd. program to which you provided personal information, and a detailed explanation of your request. If you would like to delete or amend your personal information and are contacting us by e-mail, please put “Deletion Request” or “Amendment Request”, as applicable, in the subject line of the e-mail. We will do our best to respond to all reasonable requests in a timely manner.

As of 25 May 2018, the GDPR (General Data Protection Regulation) requires that we provide you with additional information beyond what is set out in this Privacy Policy. We hereby provide you the information required by the GDPR. All this information supersedes, in case of a conflict or doubt:

 • any information we have provided by any form of communication
 • previous information this Privacy Policy
 • our Terms & Conditions
 • our Terms of Service

Our Practices to protect your data

We take all possible measures in order to protect data and communications transferred and/or stored.

 • Controlled physical access to computers storing data
 • Password protected computers and screen savers with short timeout
 • Role based access to data within our company, only persons that need to access the necessary data have access
 • Owned infrastructure, dedicated/private servers managed by our company
 • DDOS attack protection
 • Brute force attack protection, IP’s that resemble any kind of attack are blocked
 • Password protection and encryption on all data storage infrastructure
 • No Windows Operating System is related to our company, never and in any way; this OS cannot fufil our security standards with ANY antivirus software or any other practice
 • Scheduled virus/trojan scans on our Linux exclusive infrastructure
 • Continuous monitoring of our Linux exclusive infrastructure
 • Immediate security updates on our Linux exclusive infrastructure
 • All staff sign NDA’s
 • Backup and Disaster Recovery Plan
 • SSL available on all connections to our services

Payments with Credit or Debit Cards are processed securely through SSL encrpyted environment provided by Piraeus Bank.

Why we process your data

We collect, store and process your contact information only in order to provide our services, to sell our products, to fulfil our business and legal obligations, and to comply with the law.

What data we collect

You may use our websites or part of our website without providing any information about you.

However, cooperating with our company, either as a customer or as a provider, means we will need all the information required by law, depending on the service or product involved.

Usually, this information is:

 • Company Name and/or Individual full name
 • VAT number, tax authority if available
 • Physical address
 • Telephone number
 • E-mail address
 • Website

If you decide to send more information, for example other information, other documents, other files like images, videos etc., we will delete this data as soon as the task, for which you have sent this data, is finished.

We use double opt-in methods only.

How long we maintain your data

We securely store and process your data for the period it is necessary, so that we can provide you a service or product, or until you ask us to delete your data.

Your data may remain, but not be processed, on legal documents, ERP system, invoices etc. as required by law e.g. tax authorities. For example, the time this Privacy Policy is written, the Greek law requires that we keep all tax documents and/or relevant digital data for 10 years.

Your Rights

You have access to your personal data and the following:

 • The purposes of the processing
 • The categories of personal data concerned
 • The recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations
 • Where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period
 • The right to request rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing
 • The right to lodge a complaint

We do not use automated decision-making, including profiling.

We will respond to the first request free of charge and within one month, maintaining our right to extend this time for another two months in special cases, providing reasons for the delay within the one month initial period. We shall provide one copy of the personal data. An administrative fee is charged for any further copies.

Cookies

We use Cookies on most of our websites and we may use cookies for account access, analytics, advertising, remarketing or some other functionality. You may use your browser’s tools to allow or deny our cookies, and you may decide to keep or delete these cookies.

Philanthropy.gr ltd. reserves the right to amend this Privacy Policy without prior notice to reflect technological advancements, legal and regulatory changes and good business practices. If philanthropy.gr ltd. changes its privacy practices, a new Privacy Policy will reflect those changes and the effective date of the revised Privacy Policy will be set forth in this paragraph. This Privacy Policy was last updated on 23 May 2018 and is effective as of that date.

Συνεχίζοντας την πλοήγηση, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση cookies από την ιστοσελίδα με βάση την Πολιτική Απορρήτου.